Missing translation for header.skipToContent

Handelens miljøfond

Handelens miljøfond er Norges største private miljøfond og støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av plastbæreposer.

 

Handelens Miljøfond skal:

  • Forebygge og fjerne plastforsøpling
  • Øke ressursutnyttelse og gjenvinning
  • Redusere plastbruk, herunder plastbæreposer

 

Historien

Handelens Miljøfond ble stiftet i november 2017, og ble etablert som et alternativ til en statlig avgift i forbindelse med EUs plastbæreposedirektiv. Direktivet krever at landene enten har et reduksjonsmål, eller at det tas betalt for alle plastbæreposer over disk. Norge valgte det siste. Handelen og Klima- og miljødepartementet kom frem til en felles forståelse, der handelen selv tar ansvar for at det tas betalt for plastbæreposene. Næringslivet, herunder Virke Handel, NHO Service og Handel og Dagligvarehandelens Miljøforum, etablerte Handelens Miljøfond for å sikre at midlene som samles inn øremerkes til å redusere miljøutfordringene knyttet til plast.

I dag er de mye mer enn Norges verktøy for å oppfylle EUs plastbæreposedirektiv. Handelens Miljøfond får inn mange millioner kroner i året, som ikke er bundet av offentlige regelverk eller byråkratiske prosesser. De kan derfor handle raskt og ta risiko for å oppnå resultater. Dette gjør at deres midler er dobbelt slagkraftige, og at de kan oppfylle deres visjon om plast i kretlsøp - ikke i naturen.